Platta på mark kan användas i alla typer av mark. Vid berg kan en plansprängning behöva utföras med åtföljande packning av sprängmassorna. Vid fast mark schaktas matjord bort och plattan får vila på undergrunden. Vid lösare mark eller där stora eller ojämna sättningar befaras pålas grundplattan. Kombinationer av dessa metoder kan förekomma. När det gäller underhåll har platta på mark god beständighet under förutsättning att fuktskyddet fungerar och att vatten inte tillåts rinna in i eller under plattan.

Created with Visual Composer