Ny godkänd papp läggs. Fotplåt monteras i nederkant för att på bästa sätt få vattnet att hamna i stuprännan.

Foundation inkluderar två huvudtjänster som:  

 -Krypgrund mur. 

Krypgrundsmur är en bärande mur till en byggnad som i huvudsak är belägen under markplanet.  Grundmuren består beroende av husets byggnadsår, geografiska belägenhet och byggarens preferenser av olika material och former.  Byggnader byggda under förra seklet var exempelvis stenblock populära och därefter blev det mera betong och betonghålsten. 

Murar för krypgrunder och torpargrunder har oftast vid byggnation ett på utsidan dränerande fuktskydd som efter ett eller flera decennier har tappat sin funktion. 

För att motverka inträngde fukt brukar man dränera om men ett  mera kostnadseffektivt sätt är att montera på insidan av krypgrundsmuren en så kallad ångspärr i höjd med omgivande marknivå.   Observera att om det står fritt vatten i grunden hjälper det inte med en ångspärr utan då måste man fylla ut i grunden med singel eller dränera om.  I vissa fall kan man lösa problemet med att  montera en pumpgrop. 

 Betong platta på mark. 

Platta på mark kan användas i alla typer av mark. Vid berg kan en plansprängning behöva utföras med åtföljande packning av sprängmassorna. Vid fast mark schaktas matjord bort och plattan får vila på undergrunden. Vid lösare mark eller där stora eller ojämna sättningar befaras pålas grundplattan. Kombinationer av dessa metoder kan förekomma. När det gäller underhåll har platta på mark god beständighet under förutsättning att fuktskyddet fungerar och att vatten inte tillåts rinna in i eller under plattan. 

För att lära dig mer om vårt arbete och referensjobb från kunder, besök hemsidan:

https://www.brabyggare.se/hantverkare/36402/

Created with Visual Composer