Mardacab med stor erfarenhet av konstruktion och ombyggnad, vi kan bygga om din miljö som kan vara hem, företag, företag etc. Kontakta oss för att få en kostnadsfri offert, vi finns alltid tillgängliga för att ge ett värde kring ditt projekt.

Renovering En ombyggnad är en ändring av en befintlig byggnad och kräver bygglov. För att den ska klassas som en ombyggnad måste antingen hela byggnaden eller en stor del av den förnyas eller förändras väsentligt. Det räcker därför att en stor del av byggnaden ändras för att åtgärden ska betraktas som en ombyggnad och därmed krävs bygglov. Mardacab med lång erfarenhet av byggnation och ombyggnad, vi kan bygga om din miljö som kan vara hem, företag, företag etc. Kontakta oss för en kostnadsfri offert, vi finns alltid tillgängliga för att ge värde kring ditt projekt.

I vårt processarbete ingår:

Initial planering
Byggplanering är en grundläggande och utmanande aktivitet i ledning och genomförande av byggprojekt. Det handlar om val av teknik, definition av arbetsuppgifter, uppskattning av det som krävs.

Projektbearbetning
Det involverar val av teknik, definition av arbetsuppgifter, uppskattning av nödvändiga resurser och varaktighet för individuella uppgifter, och identifiering av eventuella interaktioner mellan de olika arbetsuppgifterna.

Merdacb täckning tjänster:

  • Hus
  • Lägenhet
  • Butik