Väggar

För ditt hem, byggnader eller annat kan du hitta multiservice hos Merdcab.  

Väggar:
Oavsett om du ska bygga en ny vägg eller riva en gammal, så kan du på dessa sidor få råd, vägledning och inspiration för hur du ska bära dig åt. 

 Lättbetong sten 

Att bygga sitt hus i lättbetong ger en hel del fördelar ur energisynpunkt. Tack vare de goda värmelagrande egenskaperna blir kostnaderna för uppvärmning/nedkylning låga i ett stenhus. Trögheten i stenen gör att både värme och kyla magasineras, vilket ger ett svalt och skönt hus på sommaren och ett behagligt varmt hus på vintern. Väggar i stenmaterial är täta och bromsar passagen av värme eller kyla på ett effektivt sätt. Således har sten en stor fördel som klimatsmart byggnadsmaterial. 

 Lättbetonghus lever upp till energikraven i de nya byggreglerna från Boverket. Med stenmaterial får man ett välisolerat, tätt och energisnålt hus med låga driftkostnader. Lättbetong är ett homogent, sunt och beständigt material vars goda värmeisolerande egenskaper består under byggnadens hela livslängd. Lättbetongblocken har stor värmetröghet. Det innebär att huset håller värmen på vintern och stänger den ute på sommaren. Inomhusklimatet blir jämnt och behagligt året runt. Förmågan att jämna ut inomhustemperaturen medför ekonomiska fördelar genom att såväl värmebehovet som värmeeffektbehovet blir lägre i ett lättbetonghus. 

 Gipsvägg 

En gipsvägg är genial. Den är billig och lätt att bygga. Vi visar hur du bygger en gipsvägg, hur du hänger tunga föremål på en gipsvägg, och hur du lagar ett hål i en gipsvägg om olyckan skulle vara framme.